QuickScan Burgerschap vernieuwd

De QuickScan Burgerschap is vernieuwd. Je kunt lopende QuickScans op QuickScan Burgerschap po afmaken en de resultaten downloaden als pdf. Bewaar dit pdf-bestand goed: zo blijven deze resultaten behouden. Je account en inlog bij QuickScan Burgerschap po zijn nog te gebruiken tot eind maart 2024.

 

Ga jij in jouw school een nieuwe QuickScan Burgerschap starten? Maak dan een nieuw account aan op: quickscanburgerschap.nl en start daar een QuickScan. De nieuwe QuickScan is voor po én vo. Je account en gegevens, eerdere scans en resultaten op QuickScan Burgerschap po worden niet meegenomen naar de nieuwe QuickScan.

Wat is de QuickScan Burgerschap?

De QuickScan Burgerschap is een hulpmiddel voor de school om een beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot het burgerschapsonderwijs in de eigen school. De uitkomsten maken inzichtelijk hoe het burgerschapsonderwijs op dit moment in de school ervaren wordt. Het is een hulpmiddel om in gesprek te gaan, zodat je gezamenlijk de koers en ontwikkelpunten kunt bepalen.

In deze video nemen we je in 4 minuten mee door het hele instument.

 

Wanneer gebruik je de QuickScan Burgerschap?

Het initiatief voor het invullen van de scan kan komen uit verschillende lagen van de school, van schoolleiding tot coƶrdinatoren of leerkrachten. Je kunt de scan gebruiken om draagvlak te creƫren voor het vernieuwen en/of verbeteren van het burgerschapsonderwijs. Door met elkaar de huidige stand van zaken binnen de school te onderzoeken, maak je zichtbaar waar de verbeterpunten (of wensen) zitten. De scan is een hulpmiddel om de beelden die er bestaan rond burgerschap in de school met elkaar te onderzoeken en bespreken. Zo ontstaat er een gemeenschappelijk beeld van de huidige situatie en kan gezamenlijk de gewenste situatie bepaald worden en kunnen de ontwikkelpunten worden bepaald voor de komende periode. De scan kan ook dienst doen als (zelf)evaluatie instrument. Door de scan jaarlijks uit te voeren is het instrument ook te gebruiken in de kwaliteitscyclus.

Personaliseren

Als het initiatief voor het invullen van de scan er is, is het van belang om te bepalen wie de scan gaat invullen. Maak een selectie uit de verschillende lagen en/of teams of iedereen vult de scan in. Maximaal 10 personen kunnen per keer de scan invullen. Is de groep groter, dan kunnen er meerdere scans uitgezet worden. Bedenk vooraf op welke wijze je de gegevens uit de scan wilt bespreken. Hoe groter de groep is, hoe beter je het gesprek vooraf moet organiseren.

 

Stappen

 • Stap 1 - Nieuwe scan aanmaken
  Als initiatiefnemer van de QuickScan kun je hier collega’s (respondenten) uitnodigen voor het maken van de scan.
 • Stap 2 - Vragenlijst invullen
  Respondenten vullen de vragenlijst in.
 • Stap 3 - Resultaten scan bespreken
  De initiatiefnemer bespreekt tijdens een bijeenkomst de resultaten met de respondenten.
 • Stap 4 - Plan van aanpak
  Het formuleren van speerpunten met bijbehorend actieplan voor het onderwijsteam.

Tips ter voorbereiding en uitvoering van een teambespreking

De resultaten uit de QuickScan Burgerschap geven aanleiding om:

 • het gesprek te voeren op school over de implementatie en kwaliteit van burgerschapsvorming.
 • speerpunten met een bijbehorend actieplan te formuleren voor het onderwijsteam.

Toolbox

In deze toolbox vind je tips, links, informatie en voorbeelden per categorie om je op weg te helpen.

 

Inloggen

Nieuw account maken

Voorbeeld QuickScan
Thema Burgerschap
Webontwikkeling door SPRANQ